هتل بین المللی پارک ارومیه

Image

موزه اختصاصی

موزه اختصاصی ،دارای اشیاء قیمتی و تاریخی از دوره مختلف و بعد از اسلام می‌باشد .موزه اسکناس و سکه -موزه تمبر و کتابهای تاریخی و قرآن دست نویس -اشیاء الکتریکی قدیمی -ظروف مسی ،برنجی و نقره -و انواع اشیاء تاریخی که توسط خود شما اهدا گردیده است