آبشار باراندوز چای، در نزدیکی روستای باراندوز و در بستری نیلگون و زیبا جاری است و منظره ای شگفت را، در مسیر رودخانه باراندوز پدید آورده است، به گونه ای که می توان آن را اعجازی مهیج از زیبایی های طبیعت خواند.

طبیعت پژوهان، فرم و ساختار این آبشارِ نیم دایره ای را شبیه آبشار نیاگارا می دانند با این فرق که کوچکتر از آن است.

طبیعت زیبای آبشار باراندوزچای، لحظاتی سرشار از هیجان و جذابیت را برای گردشگران می آفریند.

خبرهای مرتبط