تأثیر آب و هوا در جذب گردشگر

عامل اقلیم و آب و هوا در توسعه و تحول توریسم بسیار مؤثر است و از زمینه‌های اولیه و اصلی ارتباطی بین كشورها و سرزمین‌های یك كشور و یا قاره است. کشورمان افزون بر ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی از موقعیت مكانی و آب و هوایی مطلوبی نیز در خاورمیانه برخوردار است به طوری كه پل ارتباطی شرق و غرب می باشد و در ارتباطات مللِ نقش مهمی دارد.

تغییر الگوهای آب ‌وهوایی در مناطقِ جذب توریست با شرایط خاص و تأثیرات آن بر محیط طبیعی از اهداف مهم گردشگری است. نقش تغییرات آب‌وهوایی در گردشگری به ویژه در مناطق كوهستانی و ساحلی بسیار مهم‌ می باشد. آب و هوا عاملی ضروری برای گردشگری در طبیعت، سواحل، و ورزش‌های زمستانی است و رفاه گردشگران و تصمیمات آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.

تحول سامانه های آب و هوایی، بر جذب گردشگر، كسب و كارهای گردشگری، جوامع میزبان، صنایع دستی و ساختمانی تاثیر می گذارد، از این رو در صنعت توریسم مهم است.

خبرهای مرتبط