خانه‌داری هتل

با توجه به جایگاه ویژه سفرهای داخلی و خارجی در زندگی افراد، افزایش کیفیت سفر برای گردشگران امروزی بیشتر مطرح است، از این رو گردشگری در عصر کنونی با تشریفاتی خاص همراه است. گذر زمان و پیشرفت های حاصل در زندگی منجر به تغییر انگیزه و افزایش انتظارات میهمانان از سفر و محل اقامت شده و همین امر بر اهمیت خانه‌داری هتل افزوده است. آشنایی با اصطلاحات مهم خانه‌داری هتل، از ملزومات این صنعت می باشد.

گزارش وضعیت خانه داری Housekeeping Status report

گزارش ارائه شده توسط واحد خانه‌داری بر اساس مشکلات فیزیکی اتاق‌ها.

عملیات پیشگیرانه تعمیر و نگه‌داری Preventive maintenance

سامانه ای سیستماتیک جهت حفظ و بازسازی دوره ای وسایل اتاق‌ها جهت پیش‌گیری از خرابی‌های آتی آن ها و کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگه‌داری.

اختلاف در وضعیت اتاق Room Status Discrepancy

تفاوت توضیحات وضعیت ثبت شده در واحد خانه‌داری راجع به اتاق با گزارش میز پذیرش.

Turn down Service  

ورود خانه دار به اتاق میهمان و آماده سازی تخت وی برای خواب (و سوپرایز کردن میهمان با انجام کارهای خلاقانه در برخی از هتل ها).

ادامه دارد…

خبرهای مرتبط