آژانس های مسافرتی حُکم واسطه گرانی را دارند که به صورت شخصی و یا تجاری خدمات گوناگون صنعت گردشگری را به مشتریان ارائه می دهند. این آژانس ها، کارپردازانی واسطه ای هستند که مقدمات لازمِ گردشگری را از عرضه کنندگانِ آن دریافت می نمایند و در اختیار مشتری قرار می دهند. در ازایِ این خدمت از عرضه کنندگان حق کمیسیون و از مشتریان نیز دستمزد می گیرند.

وظایف آژانس های مسافرتی

این آژانس ها در امور مختلفی چون زمان بندی برنامه ها، مسیریابی، تهیۀ اقامتگاه، امور ارزی و قیمت ها، قوانین و مقررات، شناخت مکان های تفریحی و سایر زوایای گردشگری مهارت دارند.

آژانس های مسافرتی متخصص و مشاوری اند که روی زمان و پول مشتری سرمایه گذاری می کنند و باعث صرفه جویی در آن می گردند.

انواع آژانس مسافرتی:

دفاتر بنگاه های مسافرتی موظف به آماده سازی ذخیرۀ جا در یک برنامۀ تور، رزرو صندلی هواپیما یا تخت هتل و نظایر آن اند. این آژانس ها همچنین منبع غنی اطلاعاتی اند که مشتریان را راهنمایی می کنند تا سفر بهتری را تجربه نمایند. کارکنان دفاتر سرویس دهی متخصصینی هستند که به محصولات ارائه شدۀ خود آگاهی کامل دارند.

 نوع اول از آژانس های مسافرتی، آژانس های هواپیمایی اند که اصلی ترین کارشان ذخیره و صدور بلیت می باشد. این دفاتر مسافرتی مستقیماً زیر  نظر سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می نمایند و علاوه بر فروش بلیت خطوط هوایی داخلی و خارجی، رزرو و صدور بلیت سایر وسایل نقلیه را انجام می دهند.

  چنین بنگاه هایی نه تنها حق برگزاری تور را ندارند بلکه حق فروش تورهای سایر دفاتر خدماتی را نیز ندارند، زیرا اساساً اجازۀ عقد قرار داد با مسافر را ندارند.

تفکیک وظایف بخش های آژانس هواپیمایی:

1. صدور بلیت پروازهای داخلی

2. صدور بلیت پروازهای خارجی

نوع دوم از آژانس های مسافرتی؛ فروشندگان،  برنامه ریزان و مجریان تورها هستند که انواع تور را برگزار می نمایند.

در یک کلام:

هریک از دفاترخدمات مسافرتی به صورت جداگانه، می توانند یکی از مجوزهای فوق یا ترکیبی از آن ها را داشته باشند. براین اساس، اگر آژانسی چند مجوز داشته باشد، همزمان تحت نظارت مستقیم چند سازمان قرار می گیرد.

خبرهای مرتبط