ارومیه نخستین شهرستانی بود که فرستنده تلوزیونی در آن افتتاح شد. این شهر پس از تهران، نخستین فرستنده را در سال 1347 ه.ش راه اندازی نمود و اینک بیش از نیم قرن از شروع به کارِ رسانه استانی می گذرد.

در تلوزیون ارومیه، برنامه های محلی به همراه برنامه های شبکه یک پخش می شد.

فرستنده شبکه سوم سیما از سال 1372 ه.ش آغاز به کار نمود. سیمای مرکز استان نیز در سال 1377 ه.ش افتتاح شد. ارومیه نخستین مرکزی است که به سیستم ارسال ماهواره در سال 1382 مجهز شد و 270 ایستگاه ماهواره ای در آن، راه اندازی شد.

قدیمی ترین ساختمان رادیو و تلویزیون محلی ایران در شهر ارومیه به موزه و گنجینه ای تاریخی تبدیل شده است و در سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

خبرهای مرتبط