بازدید جناب آقای دکتر رضا حیدری، معاونت محترم گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری استان آذربایجان غربی از هتل بین المللی پارک

طی این دیدار، معاونت گردشگری با جناب آقای محمد اسکندری، مدیریت محترم هتل بین المللی پارک، روند اسکان و پذیرایی از شرکت کنندگان دومین دوره مسابقات جهانی کبدی جوانان جهان را بررسی نمودند.

خبرهای مرتبط