رد پایی از بازی‌های بومی و محلی قدیم را در روستاهای ارومیه می توان دید حال آن که چنین بازی هایی در محدوده شهرها بسیار کم رنگ شده اند.

یکی از دلایلی که باعث روی برگرداندن افراد از بازی‌های بومی و محلی در عصر حاضر شده است، فراهم بودن گوشی‌های هوشمند و سیستم‌های پیشرفته در شبکه‌های گسترده جهانی می باشد. دسترسی به بازی‌های هوشمند مختلف سبب گرایش جوامع به سمت امکاناتِ نوین شده است.

بازی‌هایی چون گل کوچیک و هفت سنگ حاوی نکاتی آموزنده بودند که از مهم ترین آن ها گرایش به جمع در دستیابی به هدف بود. امروزه مهارت‌های بدنی و بازی‌های بومی محلی جای خود را به گیم های دیجیتالی داده‌اند.

گفتنی است با وجود کم رنگ شدن بازی‌های بومی و محلی در  ارومیه، مردم روستاهای این  شهر به آداب و رسوم گذشته و سرگرمی های آن همچنان پایبند هستند و در اوقات فراغت، جهت سرگرمی به بازی‌های بدنی روی می آورند.

هفت سنگ، جوراب بازی، وسطی، یه قل دو قل، بازی قلعه یا نجات، لی‌لی  بازی، و تیله‌بازی از زمره بازی‌های بومی و محلی اند که ریشه در اصالت و قدمت فرهنگی مردم ارومیه و شهرهای اطراف دارند و باید احیا گردند.

خبرهای مرتبط