مهماندار شخصی است که درآغاز ورود به رستوران جهت خوش آمدگویی به استقبال میهمان می رود و وی را به سمت میز مورد نظر هدایت می کند. از وظایف مهماندار یا میزبان در اختیار گذاشتن منو، دریافت سفارش، و سرو غذاها بر روی میز است.

یادگیری و رعایت تمام اصول تشریفات و پذیرایی در یک رستوران به عهده مهماندار است. پرس و جو از رضایت مندی میهمان و بدرقه وی تا درب خروجی نیز از دی است.

نکات کلیدی

مهماندار باید هنگام برخورد با ارباب‌رجوع طوری رفتار نماید که میهمان احساس صمیمیت و مهربانی را از وی بگیرد.

تهیه نوشیدنی مناسب  برای میهمان در اصول تشریفات و پذیرایی، بستگی به فصل و هوا دارد.

میهماندار هنگام صحبت با میهمان حق غذا خوردن یا جویدن خوراکی را ندارد.

اصول تشریفات و پذیرایی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم معنا می‌شوند و خدمات‌رسانی در زمینه مهمانداری می پردازند.

اصول پذیرایی از میهمان

مهماندار باید فردی حرفه‌ای و خبره باشد. میزبان نزدیک ترین رابطه را با میهمان دارد و نماینده کل پرسنل محسوب می گردد، لذا بروز هرگونه رفتار نادرست و غیرحرفه ای از جانب او، کل پرسنل را زیر سؤال خواهد برد.

کادر میزبانی رستوران باید افرادی آموزش دیده باشند تا به خوبی پاسخگوی نیاز میهمانان باشند و با ارائه رفتاری صحیح و حرفه‌ای از خود، ارباب‌رجوع را مشتریان دائم هتل گردانند.

میهمانداری رستوران مستلزم رعایت آدابی چند است که متناسب با نوع رستوران و مشتری، متفاوت است. به مجموعه رفتار‌های میهماندار، اصول تشریفات و پذیرایی در رستوران اطلاق می گردد:

نمونه هایی از اصول و تشریفات مهمانداری: خوشرویی، رفتار صمیمی،برقراری ارتباط چشمی، پرهیز از صحبت‌های اضافه و غیر ضروری، حفظ آرامش و داشتن رفتاری متین، مدارا با میهمان‌، چیدمان درست میز، پرهیز از خوردن یا جویدن خوراکی ها در حضور میهمان، امتناع از شمارش پول در حضور مشتری، استفاده نکردن از دست برای برداشتن مواد غذایی یا یخ، تشکر کردن از میهمانان، وقت‌شناس بودن، رفع نیازهای مهمانان و مشتریان

خبرهای مرتبط