در دل انگور می را دیده‌اند                      در فنای محض شی را دیده‌اند

سنت‌هایی نظیر “رویش سبزه”، “بایرام پایی”، “شال اندازی”، “تکم چی‌ها”، “جشن محصول”، و “جشن انگور” از رسوم دیرینه مناطق ترک نشین است که ریشه در رفتارهای پسندیده نیاکان ما دارد.

برداشت محصول از زمان‌های قدیم تا به امروز در همه جای جهان، اهمیت زیادی دارد. همین امر منجر به پیدایش جشن های گوناگون در زمینه برداشت محصول شده است.

دوشاب پزان، و جشن انگور، از زمره جشن‌های جذاب آذربایجانی می باشد. به جشن انگور آذربایجان شانادر یا شانیدر می گویند.

“شانایدر” جشنی است که در آن هریک از تاکداران، ناب ترین انگورهای باغ خود را برای انتخاب بهترین انگور در مسابقه، به نمایش می گذارند.

تاریخچه جشن انگور آذربایجان

جشن تاریخی شانادر سابقه ای هزار ساله دارد و یکی از نمادی‌ترین مراسم‌ ها در شکرگزاریِ خالق به حساب می آید.

مراسم جشن انگور با رقص و پایکوبی همراه است و آوازهای محلی و بایاتی‌ها زینت بخش آن است.

این جشن در اواخر شهریورماه که انگورها به طور کامل می‌رسند، برگزار می‌ گردد.

نحوه برگزاری جشن انگور

آخرین روزِ شهریورماه، زنان و مردان از هنگام طلوع خورشید در باغ‌های انگور گرد هم می آیند و در حالی که لباس‌های محلی به تن دارند به دعا و قدردانی از نعمت ها می‌پردازند و از خدا برای حفاظت از  تاکستان‌های خود یاری می خواهند.

جشن انگور در میان مسیحیانِ خطه آذربایجان سبک و سیاقی دیگر دارد؛ جشن انگورِ این قوم در کلیسا برگزار می شود و در آن به تقدیس خوشه ای از انگور دانه سپید می پردازند. یکایک شرکت کنندگان در مراسم از انگور مقدس تناول می نمایند.

خبرهای مرتبط