باوان یا “رل باوان” جنگلی سرسبز می باشد که حدود 3.5 کیلومتری روستای باوان واقع شده است. گونه هایی کم یاب و نایاب از سنجد کوهی، گردو، گلیر، و مازی در این جنگل، به وفور یافت می شوند. داخل جنگل، چندین چشمه آب وجود دارد که بر چشم نوازیِ این طبیعت بکر می افزاید. جنگل باوان سابقه ای بسیار طولانی دارد و این دیرینگی را در آثار خانه های قدیمی بر فراز تپه ها به وضوح می توان دید.

در جنگل “رل باوان” غارهایی قدیمی به چشم می خورد که دورنمایی زیبا را برای این محیط سرشار از آرامش ترسیم می نماید. کوهنوردان و گردشگران مسحور این شگفتی ها می شوند.

جنگل باوان در دلِ روستاهای باوان و خوراسب قرار گرفته است.

مسیر دسترسی به جنگل باوان: 30 کیلومتری غرب ارومیه، جاده بند، بخش سیلوانا، دهستان مرگور، روستای باوان.

https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@37.1741488,45.0569813,13z/data=!4m6!3m5!1s0x400511a4dea83519:0x75bba71b7d0ac2be!8m2!3d37.1829528!4d45.001782!16s%2Fg%2F11tk28sf8d

خبرهای مرتبط