خانه ای اربابی است متعلق به دوره پهلوی که در خیابان شورای ارومیه، روستای قدیم دیزج سیاوش واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۷ه.ش،  اثری ملی شناخته شده است. خانه تاريخي دیزج سیاوش از بناهايی می باشد که اوایل دوره پهلوي به وجود آمده است و يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي معماري معاصر محسوب مي‌گردد؛ بنایی کاملاً متقارن و منتظم دارد و جداره خارجي آن آجركاري شده است. پوشش شيرواني سقفِ بنا، طرحی بغدادی دارد و در ضلع شمالیِ آن بالكنی جای گرفته است. بناي ويلايي مذکور در دو طبقه به شكل مستطيل و کاملاً متقارن ساخته شده است و مصالحي نظیرِ ملات ماسه و شن، خشت، و آجر در ساخت آن به کار رفته است. پی ریزی بنا از سنگ‌هاي لاشه می باشد. خانه اربابی دیزج سیاوش، کاربری مسکونی دارد و مالکیتِ آن با دولت می باشد.

با اقامتی خاطره انگیز در هتل بین المللی پارک، از جاذبه های تاریخی و گردشگریِ شهر ارومیه، بیشتر لذت ببرید.

مسیر دسترسی به خانه دیزج سیاوش: خیابان شورا، باغ سیاوش.

https://www.google.com/maps/search/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AC+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%E2%80%AD/@37.5329166,45.0451649,16.5z

خبرهای مرتبط