کلکسیون جذابیت های طبیعت گردی

دریاچه سیلوانا پشت سد شهرچای قرار دارد و آب آن را رود جاری از کوه کانِ کبوتر تأمین می نماید که از کوههای کردستان می باشد. این رود در مسیرِ خود از رشته کوه های مرزی ترکیه تغذیه می نماید و پس از ایجاد دره ای در ارتفاعات مرزی، وارد بَردسیر می گردد. با گذر از بردسیر و دریافت رگه هایی چند در طول مسیر به آبیاری زمین های اطراف می پردازد به روستای بند در نزدیکی شهر ارومیه می رسد.

دریاچه سیلوانا از زیباترین جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی است که با ارتفاعات سیلوانا احاطه شده و چشم اندازی بکر و زیبا را پدید آورده است. این دریاچه خارق العاده یک تابلوی نقاشی است که زیبایی های خالق را  را به نمایش می گذارد.

مسیر دسترسی به دریاچه سیلوانا ارومیه:

سیلوانا، 30 کیلومتری شهر ارومیه.

خبرهای مرتبط