در رقابت های مقدماتی، عرفان جعفری 5 بر صفر امیررضا امیری را مغلوب ساخت.

مصطفی طغانی 5 بر 1 محمد علی تبار را پشت سر گذاشت.

سالار حبیبی 10 بر صفر حسین نوری را برد.

علی اکبرپور 12 بر 2 احمد سلاح ماجد از عراق را از پیش رو برداشت.

یداله محبی 4 بر صفر امیرعلی پولادی را شکست داد.

امیررضا معصومی 10 بر صفر محمد رامین رسولی از عراق را مغلوب ساخت و

امین طاهری به دلیل حاضر نشدن مرتضی جان محمدی برنده میدان شد.

خبرهای مرتبط