چهاربرج، عمارتی حکومتی است که به عمارت “رضا قلی خانی” معروف است. این عمارت در محله یوردشاهی (خیابان امام فعلی) و نزدیکی دروازه ارک بنا شده بود.

عمارت چهار برج در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه واقع شده است؛ این عمارت، ساختمانی بزرگ می باشد که به دستور رضاقلی خان بیگلربیگی (فرزند موسی خان) در نزدیکی کلیسای ننه مریم ارومیه و در مرکز تجاری شهر  قرار گرفته است.

گفتنی است: رضا قلی خان، در زمان کریم خان زند ( به سال ۱۱۸۱ ه.ق) حاکم ارومیه بود.

این ‏عمارت آراسته به اتاق‌های متعدد و متشکل از قسمت‌های اندرونی و بیرونی، و حمام و … است. تالارهای عمارت را نقاشِ هنرمند اروميه، الله وردی، با نقاشی آب رنگ تزئين نموده است.

از آنجایی که در چهار گوشه عمارت رضا قلی خانی، برج های چهارگانه ای احداث شده، لذا عمارت به صورت قلعه ای مجهز درآمده است. برج های عمارت از منظرِ تاریخی حائز اهمیت فراوانی اند. عمارت رضا قلی خانی را از آن رو چهار برج نام نهاده اند که در چهار گوشه آن، چهار برج بنا شده است.

خبرهای مرتبط