موسیقی

ارومیه شهری در شمال غربی ایران است که از فرهنگ و هنرهای محلی غنی برخوردار می‌باشد. موسیقی و هنرهای محلی ارومیه ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد و اقوام مختلفی در شکل‌گیری آن ها سهیم بوده اند.

موسیقی در فرهنگ محلی ارومیه همچون سایر نقاط ایران حائز اهمیت فراوانی است و نقش مهمی در اعیاد، جشن‌ها، مراسمات مذهبی، و زندگی روزمره افراد دارد.

موسیقی محلی ارومیه یکی از آیتم های اثرگذار در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و تاریخی این منطقه می باشد. آوازها، سازها و انواع موسیقی که از سنت‌ها و تاریخ این دیار الهام گرفته است در گذر زمان به نسل‌های جدید منتقل می‌شود.

آواز ارومیه

آوازهای ارومیه با استفاده از سازهای محلی اجرا می‌گردد و مضامین آن اغلب با زندگی روستایی، و عشایری مرتبط است و زندگی سنتی را مجسم می سازد.

سازهای محلی

در موسیقی ارومیه، سازهای محلی چون تار، سه‌تار، دهل، سنج و زیره‌سنج اغلب مورد استفاده قرار می گیرد.

تار:

یک ساز زهی است که چندین رشته دارد. با نواختن رشته‌ها با “دستان” یا “چهاران”، صداهای زیبا و دلنشینی از آن تولید می‌شود. این ساز اغلب در اجراهای سنتی استفاده می‌شود.

سه‌تار:

از دیگر سازهای زهی است که با سه رشته اصلی صدای خاصی را تولید می کند.

این ساز نیز به عنوان یکی از وسایل موسیقی در اجراهای سنتی کاربرد دارد.

دهل:

یک ساز کوبه‌ای است که با دستان نواخته می‌شود و صداهای قوی و ریتمیک تولید می‌کند.

دهل معمولاً در مراسمات مختلف و همچنین اجراهای مردمی به کار می رود.

زیره‌سنج:

زیره‌سنج نیز یک ساز کوبه‌ای است که با استفاده از دسته‌های چوبی به زمین زده می‌شود.

زیره‌سنج معمولاً برای ایجاد ریتم در اجراها مورد استفاده قرار می گیرد.

خبرهای مرتبط