فعالیت در حیطه صنعت هوانوردی یکی از راهبردی ترین بخش های صنعت گردشگری محسوب می گردد. مدیرانی در زمینه هوانوردی فعال و نام آورند که با راه اندازی شرکت های هواپیمایی مدیریت آن ها را به عهده گرفته اند و یا مالک و ایده پرداز یک ایرلاین هستند.

رستوران داری جزئی از صنعت گردشگری

انتخاب رستوران برای خوردن غذا در واقع زدن دو هدف با یک تیر است، چرا که علاوه بر تفریح می توان محلی جدید را نیز تجربه نمود. در این راستا مدیرانی فعال و موفق اند که مِتُدِ جدیدی در گردشگری ارائه نمایند و سبک و سیاقی خاص ایجاد نمایند. قرارگیری رستوران ها در دلِ جاذبه های تفریحی و مسافرتی باعث شده است تا زنجیر به هم پیوسته گردشگری باشد. سبک زندگی و مسیر رشد و پیشرفت رستوران دارها از موارد تأثیر گذار در صنعت گردشگری و پیشرفت آن به شمار می رود.

ادامه دارد…

خبرهای مرتبط