“قارلی دام”، نام کوهی در ارتفاعات غربی روستای بند (در غرب شهر ارومیه) می باشد که دخمه ای سنگی در داخل آن جای گرفته است. گورِ سنگی قارلی دام به قوم اوراتو تعلق دارد و در هزاره اول قبل از میلاد مسیح بنا شده است.

دخمه سنگی قارلی دام از مقبره های تک واحدی پیوسته می باشد که حاوی دو اتاق باریک و یک جلوخان وسیع در مقابل است. اتاق دوم پشت اتاق اول واقع شده است.

ورودی دو اتاق به شکل چهارگوش ساخته شده است. گوشه های اتاقک اول، مدور می باشد و فضای اتاقک بسیار کم است. کوهی که دخمه سنگی در آن واقع شده است به کوه قارلی دام شهرت دارد. دخمه سنگی قارلی دام، صخره ای ساده و بی زرق و برق است که فضای اتاقهایش اندک می باشد.

قارلي دام از مهم‌ترين مقابر صخره‌اي آذربايجان‌ غربي می باشد که به عنوان اثری ملی ثبت شده است. اتاقک های قارلی دام، دیوارهای قوسی شکل دارند. ورودی چهارگوش اتاق دوم در ميانه‌ ديواره‌عقبي اتاقك اول جاسازی شده است.

https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%E2%80%AD/@37.4981844,45.0013304,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x40055106a027bd5f:0x4196d853c004d8b5!8m2!3d37.4988317!4d45!16s%2Fm%2F0yp0g_q

خبرهای مرتبط