حدود 18 کیلومتری شمال غربی شهرستان ارومیه با فاصله نسبتاً کمی از جاده سرو بر فراز رشته کوهی منفرد، آثاری از قلعه اسماعیل آقا باقی مانده است. این کوه از دو سو با شیبی تند به رودخانه نازلو چای منتهی می شود و از لحاظ استراتژیکی حائز اهمیت است.

“اسماعیل آغا قالاسی” از آثار مهم دوره اورارتويي در غرب درياچه اروميه محسوب می گردد كه از دوره پارينه سنگي باقی مانده است.

قلعه باستاني اسماعيل آقا در 26 کیلومتری شمال غرب ارومیه از توابع دهستان نازلو چاي واقع شده است. روي قلعه و حاشيه آن آثار ارزشمندي از دوران میانی پارينه سنگي به چشم مي خورد.

قلعه اسماعيل آقا در نزدیکی مسير ارتباطي اروميه به سِرو و كنار پل رودخانه نازلو قرار گرفته است. تپه زیر بنایی قلعه واقع در ضلع شمال غربی روستا، صخره اي منفرد می باشد که در دهانه دره رودخانه نازلوچای واقع شده است و حاوی یک پرتگاه می باشد. ورودی اصلی قلعه از ضلع شرقي آن می باشد.

با اقامتی رویایی و هیجان انگیز در هتل بین المللی پارک، از جاذبه های تاریخی ارومیه و پیرامون آن لذت ببرید.

https://neshan.org/maps/@37.664489,44.933361,14.3z,0.0p/search/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D9%82%D8%A7

خبرهای مرتبط