قلعه ای تماشایی از دوره صفوی

قلعه بانَک، بنایی مخروطی شکل و چهار طبقه می باشد که به بخش صومای برادوست ارومیه تعلق دارد. این قلعه از زیباترین چشم اندازهای پیرامون ارومیه است که به پیشنهاد امیرخان و موافقت شاه عباس بنا گردید. صاحب اصلی قلعه، میر صوما بوده است.

قلعه بانک در ۱۸ کیلومتری ارومیه بر فراز کوهی ساخته شده و با سنگ پی ریزی شده است. مصالحی چون سنگ و آهن، نعل اسب، آهک، و ماسه در ساخت بنای قلعه به کار رفته است. از آن قلعه عظیم فقط آثار و نشانه‌هایی باقی مانده است.

قلعه مخروطی بانک با طبقات چهارگانه اش از مناظر شگفتی ساز ارومیه است.

با اقامتی به یادماندنی در هتل بین المللی پارک، از جاذبه های دیرینه گردشگریِ شهر ارومیه بیشترین لذت را ببرید.

https://www.google.com/maps/search/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%AD/@37.7443045,44.9172721,11.5z

خبرهای مرتبط