در سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت 1380 نفر در 40 رشته و 9 بخش شرکت نمودند که از این تعداد، 350 نفر در بخش آوایی، 167 نفر در بخش معارف، 68 در بخش فناوری و نوآفرینی، 256 نفر در بخش ادبی، 66 نفر در بخش پژوهش، و 86 نفر در بخش نهج البلاغه و سجادیه به رقابت پرداختند. در پایان 270 نفر برگزیده و تکریم شدند. 8 داور تراز اول در بخشهای مختلف، این مسابقات را داوری نمودند.

خبرهای مرتبط