مهارت های انعطاف پذیری در خدمت رسانی از اهمیت بالایی برخوردار است و سازگاری و تعامل موثر با نیازها و ترجیحات متنوع میهمانان را در برمی گیرد. راهکارهای توسعه مهارت‌های انعطاف پذیری:

شناخت نیازها:

از طریق گفت‌وگو و پرسش‌های واضح  می توان نیازها و ترجیحات متنوع میهمانان را بررسی نمود و دریافت.

گوش دادن به نظرات و بازخوردهای میهمانان راهی برای شناخت نیازهای میهمانان و بهبود خدمات محسوب می گردد.

تطبیق سریع:

پرسنل هتل باید خود را با شرایط متغیر و تغییرات ناگهانی به سرعت تطبیق دهند و

آمادگی لازم برای حل مسائل فوری را داشته باشند.

ارتباطات موثر: یکی از مهارت های اساسی خدمت رسانی در هتل، برقراری ارتباطات مثبت و احترام آمیز با میهمانان در شرایط چالش ‌برانگیز است.

تصمیم‌گیری سریع: در مواقع اضطراری و یا رویارویی با درخواست‌های ویژه میهمانان، کارکنان هتل باید بتوانند سریع تصمیم‌گیری نمایند.

حل مسائل بدون ایجاد ناراحتی: کادر هتل هنگام برخورد با مسائل، باید حرفه‌ای و ماهرانه رفتار نمایند و بی آن که سبب ناراحتی میهمانان گردند، مسائل و مشکلات را حل نمایند.

تناسب با شرایط مختلف: سازگاری با تغییرات ناگهانی نظیر شیفت کاری، نوع اتاق و… نیاز به انعطاف‌پذیری ویژه دارد.

آموزش مداوم: آخرین تغییرات و استانداردهای صنعت هتلداری باید به طور مستمر پی گیری و به کارکنان آموزش داده شود.توانایی انعطاف‌پذیری در یادگیری: به کارگیری تجربیات و آموخته‌های جدید از اولویت های یک هتل می باشد و نیاز به انعطاف پذیری ویژه دارد.

خبرهای مرتبط