مهارت های زمانی در خدمت رسانی به میهمانان هتل:

چهره‌ی لبخندی زیر ویزه زمان‌:

مهم ترین مهارت زمانی، داشتن لبخندی دوستانه و دلنشین هنگام برخورد با میهمان است که باعث ایجاد فضایی دوستانه برای میهمانان می شود و زمانشان را به تجربه ای شیرین و لذت‌بخش تبدیل می‌کند.

عبارت “چهره‌ لبخندی زیر ویزه‌ زمان” اصطلاحی است خاص به معنای ارائه خدمات با لبخند و روحیه ای دلنشین و اهمیت ویژه دادن به میهمانان می باشد. لغت “زیر ویزه” به معنای زمان و مدت زمان مشخص می باشد و بیانگر آن است که کارکنان هتل باید در هر لحظه و در هر مرحله از ارتباط با مشتری، لبخند و انرژی مثبت را به آن ها ارائه دهند.

دلیل مهم بودن چهره لبخندی:

چهره‌ی لبخندی و دوستانه تأثیر مثبتی بر تجربه کلی مشتریان از هتل می گذارد و به افزایش رضایت آنها منجر می گردد. در واقع احساس خوشایندی و خوشحالی را به مشتریان انتقال می دهد. این اصطلاح در صنعت خدماتی چون هتلداری حائز اهمیت فراوانی است، زیرا به تعامل مستقیم با مشتریان و ایجاد ارتباطی مثبت با آن ها در زمان اقامتشان در هتل اشاره دارد.

خبرهای مرتبط