در وزن ۶۵ کیلوگرم:

در دور مقدماتی رقابت ها، محمدعلی عموزاد 8 بر 2 امیرحسین حسن زاده را مغلوب ساخت.

ابراهیم الهی 4 بر صفر محمد الجواد زهیر کریم از عراق را شکست داد.

عباس ابراهیم زاده 8 بر 5 از امیرحسین شامی گذشت و

علی علیزاده 5 بر 3 بر جواد جوادی پیروز شد.

کیان محمودجانلو 12 بر 1 منهل صادقی از افغانستان را برد.

محمدرضا شاکری 6 بر صفر داریوش ولی زاده را شکست داد و آرمین حبیب زاده 4 بر 3

از سد مجید داستان گذشت.

در یک چهارم نهایی:

پیمان بیابانی و محمدعلی عموزاد به تساوی 1 بر 1 دست یافتند اما آخرین امتیاز بازی را محمد علی عموزاد به دست آورد و پیروز میدان شد.

آرمین حبیب زاده 15 بر 4 عباس ابراهیم زاده را شکست داد.

ابراهیم الهی 11 بر 10 کیان محمودجانلو را برد.

و محمدرضا شاکری 7 بر 2 از علی علیزاده سبقت گرفت.

در نیمه نهایی:

 ابراهیم الهی با آرمین حبیب زاده کشتی خواهد گرفت و محمدعلی عموزاد به مصاف محمدرضا شاکری خواهد رفت.

خبرهای مرتبط