در 79 کیلوگرم:

در یک هشتم نهایی:

سبحان یاری 9 بر 8 علی غلامی را شکست داد.

علیرضا کریمی 3 بر 5 کشتی را به  فریبرز بابایی واگذار نمود.

محمد نخودی 9 بر صفر محمد باقری را مغلوب ساخت.

هادی شرف بیانی 3 بر 2 محسن کوچ نژاد را شکست داد.

عبداله شیخ اعظمی 11 بر 5 مصطفی سلاح ماجد از عراق را برد.

فرزاد صفی جهانشهای 5 بر 5 با محمد قلعه سری به تساوی رسید اما امتیاز آخر را قلعه سری گرفت.  

مصطفی قیاسی 11 بر صفر محمد داود سلطانی از افغانستان را شکست داد.

علی سوادکوهی 6 بر صفر حسین نوروزیان را مغلوب ساخت.

در یک چهارم نهایی:

مصطفی قیاسی 5 بر 1 فریبرز بابایی را شکست داد.

سبحان یاری 4 بر صفرهادی شرفبیانی را برد.

محمد نخودی 5 بر صفر محمد قلعه سری را مغلوب ساخت.

علی سوادکوهی 10 بر صفر  عبداله شیخ اعظمی را شکست داد.

در نیمه نهایی، محمد نخودی با سبحان یاری کشتی خواهد گرفت. علی سواد کوهی و مصطفی قیاسی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

خبرهای مرتبط