طبق قوانین هتلداری، ورود به هتل، ساعت 2 بعد از ظهر و زمان خروج از اتاق ۱۲ ظهر می باشد. اما گاهی مسافر زودتر از موعد به هتل می رسد یا دیرتر از ساعت 12 اتاق را تحویل می دهد. در چنین شرایطی مسافر می تواند با هتل هماهنگ شود و هزینه جداگانه‌ای به نام نیم‌شارژ را پرداخت نماید. البته قانون هر هتلی با هتل دیگر متفاوت است.

با پرداخت هزینه نیم شارژ می‌توان مدت بیشتری از اتاق‌ استفاده نمود. هزینه نیم‌ شارژ، معمولاً نصف هزینه اتاق برای یک شب است.

نکته مهم: نیم شارژ، نصف هزینه یک شب اتاق بدون تخفیف‌ های اعمالی است.

خبرهای مرتبط