شناخت عناوین شغلی مختلف در هتل، سفری با کیفیت را برایتان رقم خواهد زد و در صورت نیاز می توانید از مسئول مربوطه درخواست کمک نمایید.

هاسمن هتل

هاسمن یا دپارتمان خانه داری هتل به مجموعه ای از خدمات اطلاق می گردد که طی آن، افراد به نظافت اتاق ها می پردازند. مجموعه مذکور از مهم ترین بخش های هتل در جلب رضایت مشتری محسوب می گردد. این بخش در هتل داری جهانی، حائز اهمیت فراوانی است، زیرا ارزش و اعتبار هتل منوط به وضعیت مطلوب اتاق های آن است. سرپرست این بخش، مسئول نظارت بر کار تمامی خدمه جهت نظافت مجموعه می باشد.

مسئولیت افراد در هاسمن هتل

رسیدگی به نظافت تمامی اتاق و سوئیت ها؛

شستشو و نظافت کف اتاق ها، رستوران و سرویس بهداشتی؛

ضدعفونی کردن اتاق ها؛

شستشوی پرده ها؛

مرتب کردن ملحفه و تخت خواب ها؛

نظافت رستوران و سرویس بهداشتی های هتل؛ تمام کارکنان در دپارتمان خدمات خانه داری هتل، تابع قوانین و اصول خاص و ملزم به رعایت آن ها می باشند.

خبرهای مرتبط