تاریخچه

آژانس تخصصی سازمان ملل متحد “UNWTO” در سومین جلسه خود به سال 1979 میلادی در کشور اسپانیا تصمیم گرفت تا روزی را به عنوان روز جهانی گردشگری و توریسم برگزیند. برای این منظور روز 27 سپتامبر انتخاب شد که سالگرد پذیرش و تصویب اساسنامه سازمان جهانی گردشگری بود.

از  سال 1980 میلادی، روز27 سپتامبر توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز گردشگری و جهانگردی انتخاب شده است.

هدف از نامگذاری چنین روزی، افزایش آگاهی جوامع بین‌المللی در خصوص اهمیت توریسم و تأثیر صنعت گردشگری بر اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و … است. سازمان جهانی گردشگری به عنوان بخشی از سازمان ملل متحد، به اشاعه و گسترش گردشگری مسئولانه، پایدار و جهانی پرداخته و آن را در صدر اقداماتش قرار داده است. هرساله روز27 سپتامبر، کشورهای مختلف دور هم جمع می شوند تا به تبادل نظر در زمینه توریسم و گردشگری بپردازند.

خبرهای مرتبط