استان آذربایجان غربی زیباترین جلوه های طبیعی را در خود جای داده است که یکی از آن ها چشمه آب گرم هفت آباد است. این چشمه در فاصله 45 کیلومتری شهر ارومیه قرار گرفته است. چشمه در بخش سیلوانه و در نزدیکی روستایی به نام هفت آباد قرار گرفته است. بر روی این چشمه آب گرمِ جوشان از دل زمین، استخری بنا شده است.

آب گرم هفت آباد سه چشمه مجزا از هم می باشد که در جوارِ رودخانه مشهور باراندوزچای قرار گرفته است و چشم اندازی زیبا را پدید آورده است. آب این چشمه بسیار گوارا است و خاصیت درمانی دارد. این چشمه را از آن رو هفت آباد نامیده اند که در کنار چشمه های اصلی، چشمه هایی کوچکتر نیز پیرامون رودخانه از دل زمین می جوشد.

جهت رسیدن به روستای هفت آباد و چشمه آب گرم آن، باید جاده اصلی بند به زیوه را پیمود و به راه فرعی روستای هفت آباد قبل از راژان رسید.

خبرهای مرتبط