فاطمه مشهور به فاطمه معصومه (س)، از فرزندان موسی بن جعفر، هفتمین امام شیعیان، و نجمه خاتون است. خواهر حضرت رضا (ع)، در اوّلین روز ماه ذى القعده سال 173 ه.ق، در شهر مدینه پا به عرصه حیات نهاد.

نام حضرت معصومه(س)، فاطمه است. امّا قرن هاست که با لقب معصومه شناخته شده است. ایرانیان، آن حضرت را با نام معصومه می شناسند.

خبرهای مرتبط