همراهی طبیعت پاییزی ارومیه با آب‌وهوای چهارفصلش بیش از هر زمانی گردشگران را به سوی خود فرا می‌خواند تا لختی در سکوتِ دلنشین آن بیاسایند و تصاویری زیبا از پادشاه‌ فصل‌ها را در حافظه تصویری خود ثبت و ضبط نمایند.

پاییز هزار رنگ در جلگه‌ وسیع کنار دریاچه ارومیه، دشت‌ها، باغات و اراضی پیرامون آن شکوه خاص خود را دارد.

باغات محال باراندوز، انزل و نازلوچای پر از درختان گوناگونی است که در پاییز، نقش و نگارهایی بی‌نظیر از خالق را به نمایش می گذارد.

خبرهای مرتبط