به یاد مسافران آسمانی

رَحِمَ الله مَن یَقرأ الفاتحه مَع الصَلوات

بدین وسیله مراسم عید سیاه مرحومین مغفورین حاج اسکندر اسکندری، بنیان گذار هتل بین المللی پارک، و حاج اکبر زاهدی فر را به اطلاع دوستان و آشنایان می رساند

مجلس آقایان و بانوان همزمان روز سه شنبه مورخ 1402/1/1 از ساعت 9 الی 13 در سالن هتل بین المللی پارک واقع در خیابان امام روبه روی بازار برگزار می گردد.

خانواده های زاهدی فر- اسکندری

خبرهای مرتبط