کلیسایی دیرینه در ارومیه است که قدمتِ آن به دوره ساسانیان می رسد. این کلیسا جاذبه ای تاریخی می باشد که آجرهای چهارگوش مستطیلی شکل در ساخت آن به کار رفته است. ماریوخنه، برجِ ناقوسی چهار طبقه دارد که در طبقه چهارم ناقوس جای گرفته است. صلیبی فلزی بر فَراز بالاترین طبقه آن تعبیه شده است. در وسط صحن کلیسا، ستون هایی چوبی با پایه ای از ستون سنگی آراسته شده‌است. محراب کلیسا نیز در قسمت شرقی آن قرار گرفته است.

سقف کلیسا از تیر و چوب می باشد و پوششی از کاهگل و حصیر دارد. آجرهای قزاقی، ناقوس بنا را تزیین نموده اند. ورودی های بنا زیر ناقوس قرار گرفته اند. در دیوارهای غربی، جنوبی و شمالی پنجره هایی نورگیر دارند.

با اقامتی به یادماندنی در هتل بین المللی پارک، از جاذبه های تاریخی مرکز شهر ارومیه، بازدید نمایید.

مسیر دسترسی به کلیسای ماریوخنه: قسمت غربی خیابان قدس ارومیه.

https://neshan.org/maps/@37.552303,45.056038,16.5z,0.0p/search/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%86%D9%87

خبرهای مرتبط