گردشگری سبز به ارائه خدماتی چون گردشگری پایدار، سازگاری با محیط زیست و مسئولیت اجتماعی می پردازد.

سرمایه‌گذاری‌های سبز از جایگاهی ویژه در صنعت گردشگری برخوردار است، زیرا مصرف‌کنندگان هماهنگی با محیط زیست را ترجیح می دهند.

سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست سوژه روز گردشگران و سرمایه‌گذاران است و انتخابِ شعار ملی برای روز جهانی گردشگری در ۲۷ سپتامبر / ۵ مهرماه نیز برای برجسته کردن چنین موضوع مهمی بوده است. سازمان جهانی گردشگری بر سرمایه‌گذاری بیشتر و هدفمندتر در زمینه افراد، سیاره زمین، و رفاه تأکید دارد.

یکی از اولویت های صنعت گردشگری جهت گسترش، سرمایه گذاری و اقدام همه جانبه در این عرصه است. برگزاری برنامه های آموزشی، بالا بردن مهارت‌های افراد، توسعه زیرساخت‌های پایدار، ایجاد تحولی سبز در سیاره زمین، و نوآوری و فناوری در این زمینه همگی از زمره سرمایه‌گذاری هستند که منجر به گردشگری پایدار می شوند و در توسعه اقتصادیِ سراسر جهان نقشی بسزا دارند. گردشگری صنعتی فرابخشی است که بخش هایی چون حمل و نقل، ساختمان، کشاورزی، مشاغل مختلف و تجارت را تحت الشعاع قرار داده است. برای رسیدن به پایداری بیشتر در گردشگری می توان طرح‌هایی چون ساختمان‌های سبز (به ویژه در بهره‌وری انرژی)، مدیریت آب، مدیریت پسماند، انتقال بهره‌وری انرژی، تنوع زیستی و میراث فرهنگی را از لحاظ مالی تأمین نمود.

ادامه دارد…

خبرهای مرتبط