گرمابه اتحادیه ارومیه یکی از آثار سنتی شهر ارومیه می باشد که در حال حاضر دایر می باشد و پتانسیل این را دارد که در صورت سرمایه گذاری به صورتی پررونق تر مورد استفاده قرار گیرد.

این گرمابه از ساختاری قدیمی برخوردار می باشد و با قرارگیری در کنار بازار سنتی این شهر، بافت قدیمی آن را تکمیل نموده است.

این گرمابه از امکاناتی چون جامه کن، گرمخانه و اتاق تنظیف برخوردار است و فقط یک  ورودی دارد که آن هم از راسته بازار اصلی می باشد.

معماری گرمابه اتحادیه

گنبدی نسبتاً بزرگ بر روی جامه کن این گرمابه تعبیه شده است اما قسمت های دیگر آن طاق پوش می باشد.

در این بنای تاریخی از مصالحی چون آجر، سنگ و آهک استفاده شده است. طاق ها و گنبد این هتل آجرکاری می باشد و در پی ریزی و برخی دیوارهای آن سنگ به کار رفته است.

گرمابه اتحادیه ارومیه تاریخچه ای طولانی دارد و اولین مجموعه بازسازی شده در استان آذربایجان غربی به شمار می رود.

در این گرمابه نوسازی شده حمام سنتی و ترک با هم تلفیق شده است و تجهیزاتی چون استخر (هیدروتراپی) و رستوران در آن به چشم می خورد.

مسیر دسترسی به گرمابه اتحادیه: خیابان باکری، جارچی باشی، انتهای جارچی باشی.

خبرهای مرتبط