گردشگری سبز، آرمانی قابل تصور برای صنعت گردشگری می‌باشد.

صنعت گردشگری، از صنایع سبز محسوب می شود و یکی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نیل به توسعه گردشگری پایدار می باشد.

گردشگری پایدار به قرن حال و آینده اختصاص دارد.

گردشگری به عنوان سفیرِ توسعه پایدار، کسب و کاری را ارائه می نماید که منابع محیط زیست در آن محفوظ است. با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و ظرفیت‌های اطلاع رسانی دیجیتالی، شناخت و آگاهی گردشگران از مناطق هدف گردشگری به طور روزافزونی افزایش یافته است.

صنعت گردشگری فرصتی بزرگ برای رونق کسب و کار است و ظرفیت‌های مالی کشورهای مقصد گردشگری را بالا می برد.

رشد گردشگری در سطحی پیشرفته، با ایجاد فرصت های اقتصادی نوین، تعامل میان جوامع را گسترش خواهد داد و به توسعه متوازن گردشگری، و ساختن آینده ای پایدار کمک خواهد نمود.

خبرهای مرتبط