منشی ورود اطلاعات Data Entry Clerk

شخصی است که در صنعت هتلداری، رزروها را وارد سیستم می‌کند.

Early Bird

به اعطای مقدار تخفیف ویژه جهت رزرو زود هنگام اطلاق می گردد. بر این اساس ضروری است یک فاصله حداقلی بین زمان انجام رزرو و زمان ورود میهمان به هتل وجود داشته باشد.

Flash Sales

ارائه میزان تخفیف ویژه‌ منحصر به بازه زمانی کوتاه.

فولیو ” Folio”

مجموعه‌ هزینه‌های ایجاد شده (شارژ شده) توسط یک میهمان و یا یک شرکت با لحاظ شدن در حساب وی. به عبارتی بررسی حساب میهمان از هر نظر.

Hotel Clerk

شخص یا اشخاص  مرتبط با میهمانان در هتل‌ها.

لوازم خانه داری Housekeeping Asset

تمامی لوازم مورد نیاز برای تازه‌سازی اتاق نظیر، حوله‌های تازه، ملحفه، دستمال کاغذی و ….

درخواست خانه داری Housekeeping Request

به هرگونه درخواست جهت مرتب نمودن اتاق‌ها درخواست خانه داری گفته می‌شود.

پیمانکار مستقل Independent Contractor

به اشخاصی که به طور مستقیم در استخدام هتل نیستند و به صورت پیمانی با هتل کار می کنند، پیمانکار مستقل گفته می شود.

موجودی – مرتبط با کانال توزیع” Inventory – relative to hotel distribution”

به موجودی اتاق‌های قابل فروش بر طبق کانال توزیع (اینترنت، آژانس‌ها و …) موجودی- مرتبط با کانال توزیع گفته می شود.

خبرهای مرتبط