صنعت هتلداری صنعتی بین‌المللی است و هتل‌ها اماکنی جهانی هستند؛ برای مشغول به کار شدن در این صنعت باید با واژگان تخصصی این صنعت آشنا شد؛ واژگانی که اغلب برای آنها معنی فارسی مناسبی پیدا نمی‌شود. پرسنل یک هتل بهتر است با معنی لغات تخصصی آشنا باشند.

سیستم توزیع جایگزین ( Alternative Distribution System)

در صنعت هتلداری به متدهای ارائه خدمات هتل از راه های غیرمستقیم گفته می شود؛ نظیرِ امکان رزرو اینترنتی اتاق ها.

موجودی ( Availability)

به تعداد اتاق‌های موجود از یک نوع خاص در تاریخی معین گفته می شود. به عنوان مثال در تاریخ20 بهمن 15 اتاق توئین و 10 اتاق دبل در هتل موجود است.

نرخ متوسط روزانه ( Average Daily Rate)  

منظور از نرخ متوسط روزانه یا ADR میانگین محاسبه شده قیمت و بهای هر اتاق در یک روز است. این رقمی است که از تقسیم درآمد واقعی روزانه کل اتاق‌ها بر تعداد آن ارزیابی می‌شود. بدین ترتیب نرخ متوسط اتاق‌های فروخته شده مشخص می گردد.

متوسط مدت اقامت (Average Length of Stay)

منظور از متوسط مدت اقامت یا ALOS میانگین سکونت افراد در هتل است که از حاصل تعداد شب‌های اتاق بر تعداد رزرو محاسبه می گردد.

بهترین نرخ موجود (Best Available Rate)

منظور از بهترین نرخ موجود BAR  در صنعت هتلداری بهترین نرخی است که تمامی میهمانان می‌توانند برای خرید هر اتاق پرداخت نمایند. این نرخ در ساعت مختلف روز و یا در ایام مختلف هفته متغیر است.

تضمین بهترین نرخ (Best Rate Guarantee)

تضمین بهترین نرخ (BRG)، نرخ تضمینی هتل برای میهمانان است. به عنون مثال هتل تضمین می‌نماید که بیشترین درصد تخفیف را همواره در وب سایت خود ارائه نماید.

خبرهای مرتبط