“زاهریرادی باهرا” به معنی پرتو روشنایی، نخستین نشریه شهرستانی و دومین نشریه ایرانی است که به سال ۱۲۶۵ ه.ق در شهر ارومیه منتشر شد. کاغذ اخبار، نخستین نشریه ایرانی است که به سال 1252 ه.ق در تهران به چاپ رسید. بر این اساس، اولین نشریه شهرستانی کشور در ارومیه به چاپ رسید.

این نشریه را “جاستین پرکینز”، رهبر هیئت مذهبی آمریکایی انتشار داد. گفتنی است: پرکینز و هیئت همراهش اولین مدرسه آمریکایی پروتستان را در دوره قاجار، در ارومیه راه اندازی نموده بودند.

نخستین روزنامه‌ها هر چند با الگوبرداری از روزنامه های خارجی شروع به فعالیت نمودند اما از نظر قالب به نوعی ادامه صفحه‌آرایی نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپ سنگی بودند. به تدریج، ایرانیان فرنگ رفته و آموزش دیده در خارج، تحولی در ساختارروزنامه ها به وجود آوردند و تا حدودی محتوا و شکل روزنامه‌ها را تغییر دادند.

ختم کلام: ارومیه اولین شهرستانی است که در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران، امتیاز چاپ روزنامه را از آن خود گردانید. دومین نشریه ایرانی به زبان آشوری منتشر شد و با نام “زاهار یرادی باهارا” در سال ۱۲۶۵ ه.ق فعالیت خود را آغاز نمود.

خبرهای مرتبط