تشریفات کاربردی گسترده دارد و قشرِ وسیعی از مردم (مدیران، کارکنان عادی، رانندگان، مأموران حفاظت و انتظامات، پرسنل خدماتی، پذیرایی، هتل ها، رستوران ها و …) باید آن را مراعات نمایند. اولین گزینه ای که پرسنل هتل ها باید فرا بگیرند، تشریفات است. آن ها باید تمامی نکاتِ مورد نیاز مربوط به تشریفات هتل را بیاموزند و اصول اجرایی آن را با تمام جزئیات رعایت کنند. از آنجا که هتل ها بیشترین تعدادِ مراجعین را (از داخل و خارج از کشور) دارند، کم و کیفِ ارائۀ خدماتشان، در جذب گردشگران و میهمانان حائزِ اهمیتِ فراوان است. بدین ترتیب، مهم ترین اصلِ کاری که حلقه های مرتبط با تشریفات را به هم متصل و با یکدیگر هماهنگ می سازد، یادگیریِ تشریفات است. پرسنل خدماتی و پذیرایی هتل ها باید سیر تا پیاز این مراسم فرمالیته را یاد بگیرند؛ باید بدانند که چگونه خوردنی ها و نوشیدنی ها را سرو کنند؛ چگونه به پیشواز میمان بروند و به چه نَحوی میهمان را همراهی نمایند. در کنارِ این اصولِ اولیه، نیاز دارند تا آموزش های چیدمان و میزآرایی را فرا بگیرند.

آداب و اصولِ میهمان داری:

یکی از وظایف میهمان داری، خوشامد گویی به میهمان و پذیرایی از آن است که از ابتدایی ترین کارها در این شغل می باشد. اولین برخورد میزبان با میهمان نقشی کلیدی در جذب وی دارد. هر اندازه پذیرشِ هتل برخوردی شایسته تر داشته باشند، میهمانان به اقامت در هتل راغب تر می گردند.

فراگیریِ امور تشریفاتی برای کسانی که با  مردم برخوردی تنگاتنگ دارند امری مهم و حیاتی است، زیرا نوع برخورد و رفتار با دیگران مُعرفِ هتل می باشد و شناسندهِ چگونگی خدماتِ آن به دیگران است. تمام رفتارهای پرسنل از طرزِ پوشش گرفته تا  شیوۀ  برخورد در تشریفات، از ارکانِ هتلداری است که حتماً باید مراعات گردد.

هدف از تشریفات، رعایت آداب و اصولِ صحیح در هر هتلی است که به پذیرایی درست از میهمان می پردازد.

جوهرۀ تشریفات

آداب و سننِ مرتبط با بخش های مختلف هتل، در اصل، انجامِ سِمَت های تشکیلاتی  بر اساسِ  وظایفِ محول شده به آن هاست که نکته سنجی  و بزگداشت  میهمان از امتیازات آن می باشد. این باریک بینی ها اصل و جوهرۀ تشریفات را شکل می دهند. چنین برتری هایی است که هتلی را از هتل دیگر متمایز می سازد و موجب می گردد تا میهمانان ذهنیتی خاص و تجربه ای متفاوت داشته باشند. اگر هتلی از جوهرۀ تشریفاتی قدرتمندی برخوردار باشد و بتواند نگرشی مثبت را در مخاطبین خود بیافریند، در سرمایه گذاری خود موفق عمل نموده است. مسافرین به عنوان سرمایه های بالقوه، نقش سفیرِ هتل را ایفا می نمایند و با تعریفی صادقانه از هتل،  بهترین مبلغِ آن به شمار می آیند. سرمایه گذاری بر روی مشتری در صنعت گردشگری و هتلداری جایگاهی ویژه را به خود اختصاص می دهد و نوعی وظیفه یا تعهد محسوب می گردد. متصدیان این صنعت در زمینۀ خدمت رسانی، در قیاس با سال های گذشته بهتر و بیشتر ظاهر شده اند؛ تسهیلات بهتر و بیشتری را چاشنی کار خود ساخته اند و با پایین آوردن هزینه هایشان، سعی بر آن دارند تا هتل را مکانی جذاب و دلچسب برای مشتریان گردانند. مشتری مداری هتل سبب می گردد تا مشتریان از خدمات هتل رضایت قلبی داشته و بی هیچ هزینه ای، آن را در نقاط مختلف تبلیغ نمایند.

آموزش آداب و رسوم به پرسنل هتل به این منظور صورت می گیرد تا هتل هایی ممتاز با امکاناتی بهینه و ایده آل از هر نظر در صنعت هتلداری،  فعالیت های خود را رونق دهند. در این سیستم تشریفاتی، با یکایک میهمانان به بهترین وجه ممکن رفتار می شود.

خبرهای مرتبط