قیمت مناسب هتل، کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده، نگرش خوب مشتری نسبت به هتل، و دسترسی نزدیک به هتل از دلایل مختلف انتخاب هتل توسط مهمانان برای اقامت می باشد. یکی از مهم ترین این موارد، انتخاب محل مناسب می باشد. جانمایی در ارزیابی های اولیه برای ساخت هتل حائز اهمیت فراوانی است.

قرارگیری هتل در نزدیکیِ مراکز خرید یا وسط شهر، نزدیکی به مراکز حکومتی، قرابت با نقاط تفریحی پیرامون شهر و … از مقوله هایی اند که در ابتدای تصمیم گیری برای بنای یک هتل باید مدِ نظر قرار گیرند.

این که شهر یا منطقه مورد نظر چه نوع گردشگری را می پذیرد نیز در انتخاب مکان ساخت هتل تأثیرگذار است. در شهر های مذهبی، مراکز اقامتی و هتل هایی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند که در نزدیکی اماکن مذهبی قرار گرفته باشند. در شهرهای صنعتی و بزرگ، نزدیکی به مرکز شهر، مناطق اداری و مراکز درمانی ملاکی مهم برای انتخاب هتل است. در شهرهای تاریخی – توریستی نزدیکی به بخش های تاریخی شهر، عاملی مهم و اساسی برای انتخاب هتل است. موارد مذکور در تعیینِ طیف مهمانان نقش زیادی دارند. هر چند این مسئله نسبی است اما در جانمایی محل ساخت هتل معمولاً در نظر گرفته می شود.

خبرهای مرتبط