بنایی ساخته شده در دو طبقه است که اولین طبقه آن، فاقد تزئیناتی خاص است و فقط گچ بری هایی در تالار آن به چشم می خورد. طبقه دیگر بنا با تصاویری بسیار جالب از گل و بوته آراسته شده است و یک پنجره بزرگ مشبکی با شیشه های رنگی دارد که با ظرافت خاصی گره بندی شده و چشم اندازی بسیار زیبا به خانه داده است. سفره خانه ای نیز در حیاط این خانه وجود دارد که بازدیدکنندگان در آنجا پذیرایی می شوند.

خانه کبیری، در قلب بافت قدیمی شهر خوی و در بخش شمالی کوچه امیر قرار دارد. مرحوم حاج میراسماعیل کبیری، مالک این خانه بوده است. در حال حاضر، این بنا متعلق به سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی است.

معماری بنا

در حیاط خانه کبیری، دو باب ساختمانِ دو طبقه در ضلع های شمال و جنوبی بنا شده‌اند. این بنا در زمان مظفرالدین شاه قاجار احداث شده است.

ساختمانِ کبیری دو درب ورودی دارد؛ یكی در ضلع غربی که كف آن حدود ۸۰ سانتی متر پایین تر از کوچه است و دیگری در ضلع شمالی ساختمان جای گرفته است.

حیاط فعلی به صورت باغچه است و در قسمت جلوی ساختمان، حوض نسبتا” كوچكی با عمق حدود ۵۰ سانتی متر وجود دارد.

قدمت بنا

فرم معماری نمایانگر آن است که بنا در دوره قاجار احداث شده است. اما باوری وجود دارد مبنی بر این که خانه کبیری در زمان زندیّه ساخته شده است.

https://www.google.com/maps/place/Kabiri+Museum/@38.548478,44.9545885,15z/data=!4m6!3m5!1s0x40116a870052bd0b:0xf5a3f676fa5bf73f!8m2!3d38.548478!4d44.9545885!16s%2Fg%2F1pwfc7vf7?entry=ttu

خبرهای مرتبط