چشمه ای است زلال واقع در چمنی که محل اسکان لشکر قاجار در سال 1259 ه. ق بوده است. چمنزاری با صفا و سر سبز است که در بسیاری از نقاط آن چشمه هایی زلال جاری اند. شدت وقوع یک زمین لرزه در منطقه خوی باعثِ فوران این چشمه از زمین شده است. به همین خاطر به زلزله بولاغی معروف گردیده است. چشمه زلزله بولاغی یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری خوی و محلی برای تفریح و شنا می باشد که در جنوب غربی خوی، و مسیر جاده قطور واقع شده است. تنها چشمه ای می باشد که از دیرباز، محل گردشگری، شنا، و تفریح بوده است. این چشمه در ابتدا یک گودی محصور شده با درختان تنومند بید بود اما بعدها استخری که از درختان و ریشه ها کمی فاصله داشت برای شنا ساخته شد. این منطقه، که زمانی قرارگاهی برای لشکر قاجار بود اکنون با دارا بودن جاذبه هایی طبیعی، چمنزاری سرسبز و خرم، و چشمه هایی جوشان و روان به یک منطقه گردشگری و توریستی تبدیل شده است.

سفرهای خود به استان آذربایجان غربی را با اقامت در هتل مجللی چون هتل بین المللی پارک ارومیه، باشکوه و به یاد ماندنی سازید.

https://www.google.com/maps/search/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C+%D8%AE%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%AD/@38.5574024,44.8919044,12.5z?hl=en-US&entry=ttu

خبرهای مرتبط