انواع سرویس در هتل ها

Only Room  (0.R): اقامت در اتاق بدون هیچ وعده غذایی.

Bed & Breakfast  (B.B): اقامت در اتاق به همراه یک وعده صبحانه.

 Half Board(H.B): اقامت در اتاق همراه با یک وعده صبحانه و یکی از دو وعده ناهار یا شام به انتخاب هتل.

Full Board (F.B): اقامت در اتاق به همراه یک وعده صبحانه، ناهار، و شام هنگام صرف وعده های غذایی.

All Inclusive (ALL): اقامت در اتاق همراه با تمام وعده های غذایی (اعم از صبحانه، ناهار، شام) و میان وعده و نوشیدنی.

خبرهای مرتبط