اصطلاحات مربوط به سن مسافر

در صنعت هتل‌داری برخی اصطلاحات خاص به سنین مسافران اشاره دارد.

چند اصطلاح رایج در این زمینه:

  “Adult “: اصطلاحی است که برای بزرگسالان بیش از 12 سال به کار می رود و علامت اختصاری آن “ADL” می باشد.  

 CHD2-6: به کودکان 2 – 6 سال اطلاق می گردد و معمولاً تختی به آنها تعلق نمی گیرد.

CHD6-12″: کودکان 6 -12 سال هستند که معمولاً در هتل‌ به آنها تخت سفری اختصاص می‌یابد.

نوزاد “Infant”: کودکان زیر 2 سال را شامل می شود که اغلب در هتل‌‌ها تختی ندارند و بدون هزینه اضافی با والدین خود در یک اتاق می‌مانند. علامت اختصاری این گروه سنی  ” INF “ می باشد.

خبرهای مرتبط