غارهای زیر زمینی “قارنی یاریق” بین بخش صومای ارومیه و سلماس قرار دارد. این غارها همچون دالان ها و اتاقهایی متعدد در دل کوههای سربه فلک کشیده جای گرفته اند.

کاوش های باستان شناسی، قدمتِ غارهای زیر زمینی کوه قارنی یاریق را به  ۷۰۰ سال پیش از میلاد می رساند.

کوه “قارنی یاریق” در جنوب سلماس واقع شده است و شکاف های طبیعی موجود در دلِ آن، هرچند به وجود افسانه ای قدیمی در میان مردم سلماس دامن می زند. اما آنچه مسلم است این که فرآیندهای زمین‌شناسی در دوره‌های گوناگون، باعث ایجادِ شکاف‌هایی در کوه قارنی یاریق شده است، البته وجود دخمه‌هایی در این شکاف‌ها، رد پای بشر متفکر را در دل کوه‌ها نشان دهد که به اسکان در کوه‌های استوار و مــحل‌های طبــیعی چون غارها و زاغه‌ها روی آورده و سرپناهی برای خود ساخته است. محققان دخمه‌های موجود در قارنی یاریق را به اورارتویی منسوب می دارند.

با اقامتی هیجان انگیز در هتل بین المللی پارک، تجربه ای شیرین را از گردش در جاذبه های اطراف ارومیه برای خود رقم بزنید.

خبرهای مرتبط