یکی از قلعه های تاریخی استان آذربایجان شرقی، قلعه هلاکوخان است که در شرق دریاچه ارومیه، و دهستان جزیره اسلامی واقع شده است. قلعه هلاکو خان موسوم به قلعه “حسین بیگ جان” یکی از قلعه های تابستانی هلاکوخان مغول است.

این قلعه در نقطه مرتفعی از روستای آق گنبد، و در اسکله منتهی به ارومیه و تبریز قرار گرفته است.

آب انباری های زیادی در مسیر قلعه با اَشکالی خاص در کنار جوی های آب به وجود آمده اند.

قلعه هولاکوخان، پوششی از چوب دارد و دیوارهای آن سنگی است. مصالحی نظیرِ خشت و گل خام، در ساختِ قلعه مورد استفاده قرار گرفته است.

است

این بنا از قلعه های تابستانی هلاکوخان مغول بود. احتمالاً مقبره هلاکوخان و برخی سردارانِ وی در همین قلعه است.

وجود قلعه ای تاریخی در طبیعتی بکر منجر به پیدایش مکانی زیبا جهت گردش و تفریح در منطقه آذربایجان شده است. گشت و گذار در جاذبه های طبیعی – تاریخی را با اقامت در هتل بین المللی پارک خاطره انگیز سازید.

آدرس: استان آذربایجان شرقی، شرق دریاچه ارومیه، شهرستان اسکو، جزیره اسلامی، دو کیلومتری جنوب روستای آق گنبد.

https://neshan.org/maps/@37.811480,45.501321,11.9z,0.0p/places/b16d63b337fa79f40b214b8fcf09f766

خبرهای مرتبط