مدیریت زمان میهمانان:

گاهی میهمانان به زمان حساس هستند. پرسنل هتل باید با ارائه خدمات به موقع، زمان میهمانان را مدیریت و احساس ارزشمندی برای آن‌ها ایجاد نمایند.

توانایی در معرفی سریع امکانات هتل:

اولین تعامل با میهمانان هتل، اهمیتی بسیار دارد. معرفی سریع امکانات هتل، اتاق‌ها، و خدمات مختلف باعث می گردد تا میهمانان سریع‌تر با محیط آشنا شوند.

تنظیم روند چک‌اوت:

یکی از مهارت های اساسی مورد نیاز در هتل، تنظیم بهینه روند خروج مسافر از هتل می باشد. پذیرشگران هتل زمان چک‌اوت را باید به حداقل برسانند تا میهمانان در کوتاه ترین زمان ممکن تسویه حساب خود را دریافت دارند.

پاسخگویی به سوالات با اشتیاق کامل:

سوال میهمان را باید در اسرع وقت، دقیق و با رغبت جواب داد. پاسخگویی به سوالات می‌تواند زمان مثبتی در ثبت خاطرات میهمانان باشد.

تعامل سریع با مسائل:

پی بردن به مسائل مرتبط با میهمانان و حل سریع آن، از امور مهم هتلداری است.

انجام وظایف با کیفیت در زمان مقرر:

پرسنل هتل باید وظایف خود را به نحو احسن و با کیفیتی مطلوب انجام دهند و به پیروی از زمان‌های مقرر تعهد داشته باشند.

آمادگی برای وضعیت‌های فوری:

زمان رویارویی با وضعیت‌های فوری باید به سرعت به این وضعیت‌ها واکنش نشان داد و مسئولیت پذیر بود.

خبرهای مرتبط