در دور مقدماتی، محمدجواد ابراهیمی 5 بر صفر حسین شهبازی را از پیش رو برداشت.

محمدرضا قیاسی 5 بر 2 علیرضا صابریان را شکست داد.

میلاد صرمی 11 بر صفر عیسی عبدالسلام عبدالوهاب از عراق را مغلوب ساخت.

سبحان اصغری 12 بر 2 فیصل احمدی از افغانستان را شکست داد.

محمدمبین عظیمی 11 بر صفر عبداله ارکان سامر از عراق را برد.

سید محمدحسین میرباغبان 4 بر صفر علیرضا پوراسد را پشت سر گذاشت.

امیررضا دلیری 3 بر 1 سیدرضا هاشمی را مغلوب ساخت.

در یک چهارم نهایی، ارشک محبی 8 بر صفر میلاد صرمی را ضربه فنی نمود.

محمدجواد ابراهیمی 7 بر 2 سید محمدحسین میرباغبان را شکست داد.

سبحان اصغری 7 بر 4 امیررضا دلیری را مغلوب ساخت.

محمدمبین عظیمی 10 بر صفر محمدرضا قیاسی را برد.

در نیمه نهایی، ارشک محبی و  محمدجواد ابراهیمی رقابت خواهند نمود.

سبحان اصغری با محمدمبین عظیمی به کشتی خواهد پرداخت.

در این دوره از رقابت‌ها 150 کشتی گیر داخلی و 30 الی 40 کشتی گیر خارجی از کشورهای عراق، افغانستان در مسابقات جام تختی حضور دارند.

خبرهای مرتبط