نتیجه نشستِ کنفدراسیون کبدی آسیا

انجمن انتخاباتی کنفدراسیون آسیا دیروز (دوشنبه) با حضور 26 کشورعضو،  به میزبانی ایران در ارومیه برای نخستین بار برگزار شد. “مونی سامی” رئیس فدراسیون جهانی و “محمد سرور”، دبیرکل فدراسیون جهانی، در این مجمع حضور داشتند.

در گردهمایی دیروز، عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدیِ ایران، ٢٥ رأی آورد و با قاطعیت آرا به عنوان رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا برگزیده شد.

شایان ذکر است: انتخابات کنفدراسیون کبدی آسیا ۲ کاندیدا داشت؛ رقیب بنگلادشی به نفع اورسجی انصراف داد و بدین سان، رئیس فدراسیون کبدی ایران، عباس اورسجی به مدت چهار سال، به سِمَت رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا انتخاب گردید.

خبرهای مرتبط